Home

Ne idi uhodanim putem,

umjesto toga kreni tamo gdje puta nema i ostavi trag.

R.W. Emerson

Crtice

Pročitaj sve

PROMJENE NA ROŽIŠTIMA JELENA OBIČNOG (Cervus elaphus, L.) SA STAROSTI U BARANJSKOM PODUNAVLJU

Rogovi porodice jeleni (Cervidae) su primjer brzorastućih kosti i jedine koštane tvorevine kod sisavaca, sposobne za cjelovitu regeneraciju. Rogovi rastu mužjacima svih vrsta unutar porodice jeleni (Cervidae), osim kod roda Rangifer gdje rogove nalazimo i kod mužjaka i kod ženke. Svake godine se rogovi odbacuju i svake godine novi rogovi izrastaju. To nazivamo ciklus rasta …

Razvoj rogovlja Jelena običnog

Rogovlje jelena su primjer brzorastućeg tkiva i jedini su organ sisavaca sposobni za potpunu regeneraciju. Svake godine rogovi se odbacuju i svake godine novi par rogovlja izraste. To se naziva ciklus rasta rogovlja i usko je povezan s reproduktivnim ciklusom, hormonskim procesima, klimatskim i hidrološkim čimbenicima. Klima i hidrološki čimbenici djeluju izravno kroz temperaturu zraka, …

PROSTORNI RASPORED DIVLJIH ŽIVOTINJA U STANIŠTU

              Da bi preživjele, razmnožavale se i rasle životinje trebaju izvore hrane i zaklon. S obzirom na probavne procese, te kompeticiju unutar i između vrsta, životinje se susreću s odlukama kako locirati i naći izvore hrane te zaklon. Vrstu i količinu hrane pojedene i probavljene određuje interakcija  životinja-okolina, bilo da je plijen biljka ili životinja. …

Lovni turizam

Hrvatska

Ostale Zemlje

Consulting

WILDLIFE CONSULTING –DO WE NEED IT

The hunting activity has a limiting factor due to the longer time needed to return the funds invested. Once a year there is a mating, calving and hunting. In this sense hunt as a source of income. Furthermore, the wild game is not stable nor is it planted as a tree in the forest that stands in place or agricultural crops. Populations are dynamic in terms of number, population density, and every wrong step in hunting is measured in years. Hunting generally does not have its own land but is in coexistence with at least another economic activity. This is mainly forestry or agriculture, and as a rule becomes a standard for an organization that monitors habitat from the point of view of nature protection, there are also civil society associations and various entrepreneurs with their interests.

Nastavi čitati “Consulting”

Development

RAZVOJ

Tvrtka koja se nađe na tržištu si uglavnom postavlja pitanja:

# Što je smisao postojanja – cilj tvrtke ?

# Kako ostvariti smisao – cilj tvrtke ?

Uglavnom se rješenja na ova pitanja kriju u razvoju i prilagodbi. Naime, složenost tržišnog sustava, brzih promjena, zahtjevnijih potrošača, nameće nužnost kontinuiranog unaprjeđenja poslovanja. Promjena ili prilagodba se zbiva na tri osnovna resursa:

# ponuda (proizvoda ili usluga);

# ciljano tržište – klijenti;

# metodologija rada; 

         Istraživanje i razvoj postaju temeljni čimbenici razvoja tvrtke. Ulaganje u znanje u razmjerno kratkom vremenu poboljšava poziciju na tržištu te osigurava budućnost samoj tvrtki. „Plan nije ništa, a planiranje je sve“ – je upravo skup riječi koji sažima poslovnu politiku. Ona znači, surova analiza prošlosti, analiza okruženja, predviđanje budućnosti i aktivnosti tvrtke u smjeru ostvarivanja željene budućnosti. Ovakav pristup pojačava sposobnost tvrtke da prati ostvarenje svojih aktivnosti i pojačava sposobnost tvrtke da kontrolira neuređenost same tvrtke.

          Sustav / struktura tvrtke je kombinacija rada i kapitala. Analiza više sustava pokazuje koji su mogući oblici kombinacija rada i kapitala. Treba imati na umu da je samo jedna kombinacija za svaki sustav optimalna, sve druge daju nepovoljniji rezultat poslovanja tvrtke.

          Aktivnost / prisutnost  pa i svjesnost tvrtke u vremenu i prostoru je uz strategiju poslovanja od presudne važnosti. Uz postojeće planove, bitno je biti aktivan na planiranju svakih pojedinih akcija koje mogu biti različitog vremenskog horizonta – brzo prebacivanje s moguće različitih poslovnih procesa.

          Ostvarenje aktivnosti  ili vjerojatnost događaja u funkciji vremena je neizvjesnost i rizik. Kako bi se taj rizik smanjio, nužno je uz glavni plan realizacije, postaviti i uža vremenska razdoblja u kojima bi se određeni operativni zadaci završavali. Oni bi trebali predstavljati i određene samostalne cjeline, ali i dio veće, dulje planirane poslovne strategije.

      Prvotni zamah, odnosno uspjeh tvrtke u prvoj fazi postojanja se smanjuje ukoliko se razvoju i investiranju ne pristupi blagovremeno. Svaka nadoknada vremena je skuplja i vrlo često nenadoknadiva.