Divlja svinja

DIVLJA SVINJA

         Divlja svinja je vrsta koja u slobodnoj prirodi živi u većim ili manjim čoporima (sa više od 30 članova), osim starijih veprova, koji prilaze čoporima u vrijeme parenja. Uopćeno možemo govoriti o čoporu krmača sa svojim potomstvom, čoporu pretežno muške nazimadi koja su iz matičnog čopora istjerani od svojih majki/krmača (kasnije mladi veprovi koji se mogu vidjeti kako zajedno lutaju) i o starijim veprovima samcima. Unutar čopora je ustanovljena hierarhija po starosti i snazi. Prisutna je na različitim staništima, vrlo prilagodljiva vrsta i vrlo interesantna vrsta za lov. No jednako tako je problematična zbog šteta na poljoprivrednim kulturama. Mužjaka nazivamo vepar, ženku krmaču te mladunčad nazivamo prasad. Osim dinamike i različitih načina lova, kod mužjaka divlje svinje je vrlo atraktivan trofej – kljove divlje svinje. U Republici Hrvatskoj naseljava područja nizina (velikih rijeka), zatim brdska područja, planinska područja te osvaja jadranske otoke.              

VEPAR (mužjak) – se lovi cijele godine

PREPORUČANO VRIJEME LOVIDBE:

# proljetni lov : TRAVANJ / SVIBANJ

# lov u parenju: RUJAN / LISTOPAD

Kljove vepra se nakon odstrela grla obradi i ocjeni prema propozicijama «Međunarodnog savjeta za lovstvo i zaštitu divljači (CIC)» 

MEDALJE:

# BRONČANA:  110,00 do 114,99 CIC točaka

# SREBRNA:    115,00 do 119,99 CIC točaka

# ZLATNA:  120,00 CIC i više točaka

KRMAČA / PRASE – jesensko zimski lov

Lov se organizira zajedno sa ostalim vrstama koji ulaze u selekcijski / redovan odstrijel

Napomena:

Pojedinačni lov se organizira ujutro i popodne, koriste se visoki zasjedi ili se lovi tehnikom šuljanja. Na raspolaganju je profesionalan vodič. Loviti se može uz doline velikih rijeka (nizinska lovišta), zatim u brdskim lovištima te u planinskim lovištima.

Skupni lov na divlje svinje – izuzetno dinamičan lov s psima, može se loviti u otvorenim lovištima te u poligonima za lov (poluograđena ili ograđena lovišta). Važno je napomenuti da je u oba slučaja riječ o divljim životinjama ne umjetno uzgajanim.