Sitna divljač

SITNA DIVLJAČ

         Sitnu divljač je moguće loviti na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, u kontinentalnom dijelu te na jadranskom dijelu. Riječ je o vrstama:

# EUROPSKI ZEC

# KUNIĆ

# FAZAN

# PATKA

# GUSKA

# ŠLJUKA

# JAREBICA KAMENJARKA

# PREPELICA

Skupni lov na sitnu divljač – izuzetno dinamičan lov s psima, može se loviti u otvorenim lovištima te u pripremljenim management lovovima (ako se ide na veći broj).