Obični jelen

EUROPSKI JELEN (Cervus elaphus)

         U Republici Hrvatskoj jelena običnog nalazimo u većem ili manjem broju, ovisno o uvjetima gospodarenja. U kontinentalnom dijelu su bogatija lovišta uz velike rijeke (Dunav, Drava i Sava), a jednako tako jelena nalazimo i u području Slavonskog gorja. Gorski kotar i Lika čine drugi teritorijalno cjeloviti kompleks gdje kontinuirano živi jelen obični. Vrsta jelen obični je po socijalnoj odrednici vrsta krda. Jeleni i košute veliki dio godine žive u spolno i prostorno odvojenim krdima. Prvo što uočimo u lovištu su područja u kojima su više zastupljene košute i područja u kojima su više zastupljeni jeleni. Jednako tako je poznato da jelenska divljač mijenja svoja prebivališta tijekom godine, a taj mehanizam je povezan uz fiziološke potrebe za različitom prirodnom hranom i pronalaženjem pogodnog mjesta za razmnožavanje. Sastav krda ženki čine košute svih dobnih razreda s teladi ili bez njih i najčešće im se pridodaju jeleni dvogodišnjaci ili trogodišnjaci. Krdo ženki je strogo ustrojeno, postoji dominantna ženka koju ostala grla prate pa ju smatramo kao važnu figuru tzv. vodilju krda. Mužjak se naziva jelen, ženka košuta, a mladunče tele. Rogovlje, kod mužjaka je sekundarna oznaka spola, služe kao oružje za napad ili obranu, kao organ za skretanje pažnje na sebe pri unutarvrsnom natjecanju, kao simbol dominantnosti i statusa u krdu ili kao vizualna smjernica ženkama pri odabiru partnera prilikom parenja. Ciklus rasta roga ovisi o utjecaju okoline (ekološki čimbenici) i o čimbenicima koji djeluju u tijelu životinje (fiziološki čimbenici). Ekološki čimbenici (hrana, klima, sunčeva svjetlost i dr.) definiraju dobrotu staništa. Fiziološki čimbenici upravljaju živčanim i hormonalnim procesima u ciklusu rasta roga. Godišnja izmjena rogova u porodici jelena jedinstven je primjer obnavljanja organa koji ne postoji kod drugih sisavaca. Rog se razvija kao izraslina čeone kosti. Rogovlje može biti jednostavno ili složeno.

        JELEN (mužjak) – se lovi od 16. kolovoza do 15. veljače

PREPORUČANO VRIJEME LOVIDBE:

# lov u parenju: RUJAN / LISTOPAD

Rogovlje jelena se nakon odstrela grla obradi i ocjeni prema propozicijama «Međunarodnog savjeta za lovstvo i zaštitu divljači (CIC)» 

MEDALJE:

# BRONČANA:  170,00 do 189,99 CIC točaka

# SREBRNA:    190,00 do 209,99 CIC točaka

# ZLATNA:  210,00 CIC i više točaka

KOŠUTA – lovidba od 01. rujna do 15. siječnja

                                                              TELE    –  lovidba od 01. rujna do 28/29. veljače

Lov se organizira zajedno sa ostalim vrstama koji ulaze u selekcijski / redovan odstrijel

Napomena:

Lov se organizira ujutro i popodne, koriste se visoki zasjedi ili se lovi tehnikom šuljanja. Na raspolaganju je profesionalan vodič. Loviti se može uz doline velikih rijeka (nizinska lovišta), zatim u brdskim lovištima te u planinskim lovištima.