BARANJSKA MAGLA – JELENI U MAGLI

        MAGLA:

#   je meteorološka pojava u prizemnom sloju troposfere, prizemni oblak vodenih kapljica ili ledenih kristala koji su toliko sitni i lagani da uspijevaju lebdjeti u zraku. Magla je  disperzija sitnih kapljica vode u zraku koja je tako gusta da je vodoravna vidljivost uza Zemljinu površinu smanjena na manje od kilometar. Kada je vidljivost veća od  kilometar, radi se o sumaglici. Lebde li mjesto kapljica sitni kristali leda, magla je ledena. Magla katkada bjelkastom koprenom prekriva krajolik; kada je pomiješana s prašinom ili dimom lagano je obojena, pretežito žućkasta.

#         u Baranji može značiti samo jedno – lov na jelene u parenju. Dolazak u noći na rikalište, osluškivanje gdje je. Prelazak noći u jurarnju maglu, miješanje jutarnjih livadnih mirisa s mirisom mošusa. Prilazak s noge na nogu, osluškivanje, tu je jelen a ne vidi se. Isčekivanje da li će biti dovoljno udaljen da ne opazi prilazak, a opet dovoljno blizu za uspješan lov, hoće li ostati na livadi ili se povući s maglom, gdje su košute ! Obično u tim zadnjim trenutcima jelen utihne – pred samo razdanjivanje – tako da stvarno ništa ne znaš ! Tri su opcije ili je otišao ili ćeš ti njega prvi vidjeti ili ćeš ti biti primijećen ! I onda ugledaš siluetu jelena u prelasku noći u jutarnju maglu NEOPISIVO !     

        Ako je daleko za uspješan lov – gledaš ga u punoj dominaciji kako oštim polutrkom diže rosu s trave koje u tom trenutku prelazi u maglu te stvara iluziju jelenskog hoda na oblaku. S obzirom da si koncentiran na tu performansu – ubrzo se čuje  “Bauu” – košuta signalizira društvu da si tu i predstava završava. No, imaš cijeli dan na raspolaganju pripremiti strategiju prilaska i analizirati što de dogodilo !