Development

RAZVOJ

Tvrtka koja se nađe na tržištu si uglavnom postavlja pitanja:

# Što je smisao postojanja – cilj tvrtke ?

# Kako ostvariti smisao – cilj tvrtke ?

Uglavnom se rješenja na ova pitanja kriju u razvoju i prilagodbi. Naime, složenost tržišnog sustava, brzih promjena, zahtjevnijih potrošača, nameće nužnost kontinuiranog unaprjeđenja poslovanja. Promjena ili prilagodba se zbiva na tri osnovna resursa:

# ponuda (proizvoda ili usluga);

# ciljano tržište – klijenti;

# metodologija rada; 

         Istraživanje i razvoj postaju temeljni čimbenici razvoja tvrtke. Ulaganje u znanje u razmjerno kratkom vremenu poboljšava poziciju na tržištu te osigurava budućnost samoj tvrtki. „Plan nije ništa, a planiranje je sve“ – je upravo skup riječi koji sažima poslovnu politiku. Ona znači, surova analiza prošlosti, analiza okruženja, predviđanje budućnosti i aktivnosti tvrtke u smjeru ostvarivanja željene budućnosti. Ovakav pristup pojačava sposobnost tvrtke da prati ostvarenje svojih aktivnosti i pojačava sposobnost tvrtke da kontrolira neuređenost same tvrtke.

          Sustav / struktura tvrtke je kombinacija rada i kapitala. Analiza više sustava pokazuje koji su mogući oblici kombinacija rada i kapitala. Treba imati na umu da je samo jedna kombinacija za svaki sustav optimalna, sve druge daju nepovoljniji rezultat poslovanja tvrtke.

          Aktivnost / prisutnost  pa i svjesnost tvrtke u vremenu i prostoru je uz strategiju poslovanja od presudne važnosti. Uz postojeće planove, bitno je biti aktivan na planiranju svakih pojedinih akcija koje mogu biti različitog vremenskog horizonta – brzo prebacivanje s moguće različitih poslovnih procesa.

          Ostvarenje aktivnosti  ili vjerojatnost događaja u funkciji vremena je neizvjesnost i rizik. Kako bi se taj rizik smanjio, nužno je uz glavni plan realizacije, postaviti i uža vremenska razdoblja u kojima bi se određeni operativni zadaci završavali. Oni bi trebali predstavljati i određene samostalne cjeline, ali i dio veće, dulje planirane poslovne strategije.

      Prvotni zamah, odnosno uspjeh tvrtke u prvoj fazi postojanja se smanjuje ukoliko se razvoju i investiranju ne pristupi blagovremeno. Svaka nadoknada vremena je skuplja i vrlo često nenadoknadiva.